Socio-Culture

Socio-Culture

East Turkestan Question

Doğu Türkistan, tarihte birçok Türk devletinin kurulduğu bir bölgedir. Bunların en başında Hunlar gelir. Hunlar arasında birliği gerçekleştirerek ilk Hun devletini kura

Persian Salafism

2017 yılının Nisan ayında IŞİD yayınladığı propaganda videosunda ilk defa İran yönetimini ve ülkede yaşayan Sünni kesimi hedef alan mesajların olduğu bir propaganda videosu yayınlamı