5th Foreign Policy and Security Winter School, 22-25 March 2023, Istanbul/Turkey

5th Foreign Policy and Security Winter School, 22-25 March 2023, Istanbul/Turkey

5th Foreign Policy and Security Winter School - 2023

More
Bilge Strateji Dergisinin 2022 - Cilt: 13 Sayı: 24 Yayımlandı

Bilge Strateji Dergisinin 2022 - Cilt: 13 Sayı: 24 Yayımlandı

Bilge Strateji Dergisinin 2022 - Cilt: 13 Sayı: 24 Yayımlandı

More
Türkiye-Yunanistan sorunlarını çözebilir mi?

Türkiye-Yunanistan sorunlarını çözebilir mi?

Türkiye ile Yunanistan arasında, iki ülke halklarını iş birliğini engelleyen ve çözülmesi gereken birbiriyle bağlantılı birçok sorun bulunuyor. Bunları Kıbrıs ve denizlerden kaynaklanan sorunlar olarak özetlemek mümkün. İki ülke bu sorunları çözmek için çok uzun bir zamandan beri gayret gösteriyor, ancak sonuç alınamıyor....

More
Azerbaycan`ı Zafer`den Zafer`e Götüren Yollar

Azerbaycan`ı Zafer`den Zafer`e Götüren Yollar

Azerbaycan`ı Zafer`den Zafer`e Götüren Yollar

More
The Strategist Magazine October Issue Published

The Strategist Magazine October Issue Published

You can get information to subscribe [email protected]

More

Articles

Analysis

Turkish Foreign Policy In A Multipolar World Setting

Analysis

Azerbaijan’s journey from Victory to Victory

Analysis

Azerbaycan`ı Zafer`den Zafer`e Götüren Yollar

Diplomacy Academy

5th Foreign Policy and Security Winter School

Subscribe to our Newsletter

Authors

View all
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Kerem AKIL
Kerem AKIL
International Relations Specialist
Mehmet BABACAN
Mehmet BABACAN
Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Vüsal Məmmədzadə
Vüsal Məmmədzadə
South Caucasus Researcher
Anar Atabey
Anar Atabey
International Security and Economics Specialist
Prof. Dr. Filiz Katman
Prof. Dr. Filiz Katman
International Security and Energy Expert
Dr. Saltanat Kydyralieva
Dr. Saltanat Kydyralieva
Political psychology, Elites, Post-Soviet studies: Russia. Researcher on Central Asia, Baltic States.
Doç. Dr. Savaş Biçer
Doç. Dr. Savaş Biçer
BİLGESAM Advisory Board Member
Dr. Eray Güçlüer
Dr. Eray Güçlüer
BİLGESAM Advisory Board Member
Prof. Dr. Toğrul İsmayıl
Prof. Dr. Toğrul İsmayıl
Advisory Board Member